Masaj uygulamalarının oldukça eski bir tarihçesi vardır

Masaj uygulamalarının oldukça eski bir tarihçesi vardır, Yaklaşık olarak beş bin yılı aşkın bir süre önce Çinlilere kadar uzanan dönemde genellikle tıbbi bir tedavi uygulaması olarak kullanılmıştır. Daha yakın zamanlarda, Philadelphia’daki bir nörolog olan Profesör Silas Weir Mitchell’in (1829-1914), masaj uygulamaları ABD tıp camiasının dikkatine ilk getiren kişi olduğu düşünülmektedir. 1884 yıllarında, Boston Massachusetts’ten MD Douglas Graham, masaj uygulamalarını bir tedavi olarak kullanarak vücudumuzda ki belirli hastalıkların ve bozuklukların tedavisine odaklanan Masaj Üzerine Pratik Bir İnceleme adlı kitabı yazdı. 1885’te Dr Harvey Kellogg, Klasik Masaj Sanatı, Fizyolojik Etkileri ve Terapötik Eylemleri adlı klasik ders kitabını yayınladı. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa’da masaj uygulamaları tıp literatüründe resmi olarak tanımlandı ve kurumlarda öğretildi ve ayrıca meslekten olmayan uygulayıcılar tarafından da sunulmaya başlandı. 1886’larda İngiliz Doktor William Murrell, Tedavi Yöntemi Olarak Masaj Uygulamaları adlı bir kitap yazdı. Rusya’da Dr. My Mudrov, yetişkinlerle yaptığı tıbbi uygulamada masaj ve hareket egzersizlerini kullandı ve daha sonra bu teknikleri çocukların gelişimine de uyguladı.

Masaj uygulamaları, 1700’lerin sonlarından başlayarak Rusya’da da bir tıbbi tedavi şekli olarak popüler olmuştur.

Amerikan Medikal Masaj Uygulamaları Derneği (1998) ve Amerika Birleşik Devletleri Medikal Masaj Derneği (1999), mesleği daha yüksek standartlara yükseltmek ve hastalara daha iyi seçenekler sunmak için benzer hedefler izledi. AMMA  standart tıp camiası ile beraber masaj terapilerini ana akım haline getirmek için masaj terapistleri, doktorlar, kiropraktörler vb. içeren bir danışmanlar kurulu aracılığıyla çalışmalar yaptı. Günümüz de artık hayatımızın vaz geçilmez bir parçası haline gelerek gelecekte de daha çok gelişerek daha popüler bir hale geleceği kesinleşmiş masaj uygulamaları artık vaz geçilmezlerimiz arasında yerini almaya devam edecektir…

Leave a Reply