Günümüzde masaj terapilerinin önemi

Gündelik hayatımızı daha cekilir bir hale getiren masaj uygulamalarının bir çok farklı uygulama yöntemleri vardır bunlardan biri Manuel masaj türüdür bu masaj kan akımın artırılması, ağrı, ödem, kas spazmı, fibröz doku oluşumu ve hareket kısıtlılığının azaltılması, kas tonusunun değiştirilmesi gibi fiziksel yararlar sağlamak amacıyla beden yumuşak dokularının sistematik manipulasyonudur. Bu yararların yanında masaj psikolojik etkileri ve organ sistemleri üzerine etkileri dolayısıyla genel sağlığa katkıda bulunmaktadır. Yaklaşık 5000 yıllık geçmişe sahip olan masaj, 18. yüzyılda başlayan ve 20. yüzyılın sonlarında daha sistematik olarak yapılan çalışmalarla günümüz masajında olduğu şeklini almıştır. Masajın etkileri yakın dönemde randomize kontrollü çalışmalarla araştırılmış ve yapılan sistematik derlemeler ile birçok farklı alanda masajın yararları hakkında kanıtlar ortaya konmuştur. Bu derlememiz de günümüzde fizyoterapist ve masözlerin en sık kullandığı manuel masaj yöntemlerinden olan Klasik Masaj ve Derin Transvers Friksiyon Masajı, etkileri, etkiler ile ilgili mekanizmalar ve kullanım alanları ele alınacaktır…

Leave a Reply