Masajın Tarihçesi ve Türkiyede Masaj Uygulamaları

Masajın Tarihçesi ve Türkiye’de Masaj

Bütün dünya da gün geçtikçe daha çok önem kazanan en eski ama en etkili fiziki ve psikolojik tedavi yöntemlerinden olan masaj uygulamaları bir lüksten ziyade daha çok bir ihtiyaç olduğu bütün insanlar tarafından benimsenmiştir.

Masaj uygulamaları, geçmişten günümüze süregelen ve biz insanların vücutlarına, belli bir teknikle beraber dokunulması ihtiyacının karşılanması temeline dayanan bir etkenliktir. Masaj uygulaması yaptıran insan teması, pozitif elektrik aktarımıyla kendini çok daha iyi hisseder ve bu hissini, çevresine de yansıtır. Bu nedenle masaj geçmişten günümüze gelişerek gelmiş ve günümüzde de varlığını devam ettirmiştir. Günümüzde yaygın bir biçimde bilinen ve uygulanan bazı masaj uygulamalarından biri olan klasik masaj: Rus-İsveç masajıdır. Rus-İsveç masajı, 19. yüzyıl başlarında şekillenmeye başlamış ve aynı yüzyılın sonlarında bu masaj uygulamasının detaylı tanımlamaları yapılmıştır. Günümüzde masaj uygulama tekniklerinin temeli şu manüpilasyon tekniklerine dayanır: Öfleraj, Petrisaj, Friksiyon, Perküsyon ve Vibrasyon olarak sınıflandırılan bu temel masaj hareketleri. Bu saydığımız masaj hareketleri geçmişten günümüze kadar geliştirilerek başta teknik yönden olmak üzere ilerletilmiştir. Rus- İsveç masajı denilen klasik masaj uygulaması, diğer tüm masaj tekniklerinin temelini oluşturmaktadır.

Rus- İsveç masaj uygulaması ve diğer batı tekniklerinin yanı sıra doğudaki masaj uygulamaları olan uzak doğu kökenli masajlar ise batı tekniğinden çok beden-ruh-düşünce üçgenindeki birlikteliği korumaya yönelik daha çok spirituel özellikleri ile öne çıkan uygulamalar olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşmıştır. Özellikle kullanılan aromatik yağlar ile vücudumuz da yaratılan dokunma etkisine ek olarak koku ile de etkime yaratma düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Masaj terapistleri Bu şekilde hem fiziki ve hem de psikolojik olarak bir iyileşme sürecini tetiklemiş olurlar.

Masaj uygulamaları, Günümüz de Türkiye de gelişmiş altyapı ve teknik düzeydeki  gerçek spa yani; Latince sanus per aquam ve Türkçe: Suyla gelen sağlık, kültürü kaplıcalar ve Türk hamamları ile büyük ölçüde oturmuş, kendine özgü nitelikleri bulunan ayrıcalıklı bir konuma sahip olan bir duruma ulaşmıştır. Türk hamam kültürü de spa kavramını barındırır. Masaj uygulamaların da spa kavramının içinde yer alan bir olgu olarak Türk turizminde başlı başına prestijli bir turizm hizmeti ve sağlık hizmeti biçimindedir. Günümüz yüzyılında Türkiye’nin masaj sektöründe oldukça sağlam yer kazanmasının nedeni doğal kaynakların yanı sıra işinde başarılı ve yetenekli terapistlerin yetiştirilmesi etkili olmuştur…

Leave a Reply